Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Poradnik Klienta

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie wymieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów ważniejszym czynnikiem działającym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, bądź też ruchy na zbytach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie wymieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej wydaje się, że powyższe zdanie jest łatwe. Nie wymaga zatem istnieć przecież zawsze prawda.

Na wartość ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany podaży i popytu. Prognoza zawsze ma kompromis pomiędzy jawą i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom szerokie szansie.

Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest wszechstronnie stosowanym materiałem na świecie, i jej wartość ma pełny wpływ na międzynarodową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzroście ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

Jak zarobić na taniejącej ropie?

W obecnym artykule przeanalizujemy, jakiego wzroście cen czarnego złota możemy czyhać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak i sygnałom technicznym, jakie można odczytać z wykresów.

Czym stanowi ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z normy lepką cieczą o wielkim zastosowaniu. Jest grana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie choćby w sektorze spożywczym. W swym produkcie skoncentrujemy się oczywiście przede ludziom na ropie naftowej stosowanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej różnią się pod względem składu i jedno pracowniki mogą wynosić ponad sto różnych węglowodorów. Części w jakich dane momenty dostają się w realnej ropie naftowej stanowią o jej wadach i zaletach. Ważnym objawem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Duża zawartość siarki jest głównie niekochana i konieczne są dalsze operacje w toku rafinacji działające jej rozwiązaniu. Stąd te surowa, lekka ropa jest kosztowniejsza niż kwaśna. Oprócz tego trwa i większy popyt na prostsze warianty, takie jak benzyna, co robi, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na ciężką ropę naftową rośnie w końca wyższego popytu na olej napędowy, największa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Pomimo iż ostatnie dwa rodzaje nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako artykuł na zbytach finansowych. Największą i najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym typem jest ropa Brent. Wszystek rodzaj ropy naftowej tworzy znajoma własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko grana w amerykańskich rafineriach i brana za ważny miernik cen ropy. WTI to prosta ropa naftowa o wielkim wskaźniku gęstości API i z nieliczną zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zestawieniu z wodą. Ropą WTI handlują na zdrową moc koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji odbywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, a jeżeli handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje prace futures ze zbliżającym się terminem zrobienia są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Grupa tego sposobie ropy wybiera się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Spotykają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do pełnych obszarów w kształtach Zjednoczonych. WTI jest ważnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych i na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla inwestorów w ropę naftowym prawdopodobnie być to interesujące śledzenie zasobów ropy połączonej z środowiskiem w Cushing. Poziom zasobów wybierany istnieje w dowolną środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest ważnym czynnikiem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce także na Środkowym Wschodzie. Nazwa uznaje się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, przylegające do firmy Royal Dutch Shell, było raz jednym spośród najbardziej wydajnych pól naftowych w Wysokiej Brytanii, ale większość odwiertów została od tego sezonu zwolniona z obsług.

Korelacja pomiędzy rozwojem cen tych dwóch futures jest cała, lecz w minionych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD wyższa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi aktualnie około 6 USD. Różnice te podyktowane są przez podaż i popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące prawdopodobnie być reagowanie na spread (różnicę w sumie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową wciąż rośnie. Czy rośnie również podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie od dziesięcioleci, jednak cena ropy nie jest na najszerszym okresie w relacji. Dodatkowo nie wszystkie firmy aktywnie działające w tejże branży optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej organizują się na zrównoważonych alternatywach, oraz wielu producentów ropy naftowej w bieżącym etapie znacząco obniżyło nasze inwestycje w drugie miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej mimo to ciągle rosną, tak toż jak produkcja. Produkcja często pochodzi jednak z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokaty w tamtych stronach światach zostało odwołanych ze powodu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w złą ropę są zagrożone oraz ze powodu na dużo naturalną politykę klimatyczną.

Co w minionych latach zajmowałoby prestiż na wartość ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest przekonana, iż w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają lecz również uwagę na ostatnie, iż na zbycie występuje obecnie wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tu głównie z ziemi. Łupkowa rewolucja zaczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był wówczas zyskowny, mimo dużych kosztów produkcyjnych. Po tym, jak dobre było się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na zbycie pojawiło się dużo nowych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje więcej niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Końcem obecnego istniał spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na wstępu 2016 roku.

OPEC miała okazję, iż w niniejszy system zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze oraz niezwykle skuteczne procedury wydobycia, to dzisiaj są w stopniu osiągać sukcesy nawet przy mniejszej cenie ropy naftowej. Dla tej formy ekstrakcji ropy charakterystyczna jest drogę szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu szybko odpowiadać na wzrost/spadek cen, pomimo iż nierzadko są to odpowiednio małe firmy. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co czyni poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do stanu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoko, wzrost produkcji ropy łupkowej stanowi jedynym z początków, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do około 30 USD za baryłkę, ale dziś jest ceniona na etapie około 50 USD za baryłkę. W odróżnieniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można szybko rozwijać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Prowadzi to tym, że cena ropy nie że szybko wkrótce osiągać wyższych poziomów. Nawet niewielki wzrost cen ropy realizuje w ruchu spośród ostatnim do popularniejszej podaży na zbycie. Złoża łupkowe różnią się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego potrzebne są większe inwestycje w obiektu alokacji nowych złóż i życia poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki dzisiejszym metodom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, obecne są jednak konieczne do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę może będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo uważa się na dużym stopniu.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego spadku będzie w olbrzymim stopniu chciałoby na stworzeniu alternatywnych źródeł energii. Jeżeli aczkolwiek nie będą zajmowały miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że ważna produkcja ropy że w niniejszym roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, iż w następujących dziesięcioleciach potrzebne będą całe inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Kiedy tylko zostaną otwarte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt pracy że złapać się dużo niż w niniejszym roku.

Liczy się, iż w sukcesie nowych złóż i (jeszcze) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe cen około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu kobieta się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na właściwym poziomie. Początkiem obecnego stanowi fakt, że większość tych krajów korzysta z dość wyższych, a przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w układzie najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, podaż na zbycie będzie mała.

Producenci ropy łupkowej w minionych latach w treści zainwestowali wystarczająco duży kapitał, by zaspokoić wciąż rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt wciąż rośnie mimo rosnącej liczbie aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego prowadzi do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Wybiera to dokonać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji wprowadzone przez kraje OPEC. Niemniej, nie całe te tereny przestrzegają owego porozumienia – na przykład Iran i Irak. Z pozostałej części USA także kolejne kraje stale produkują jeszcze dobrze ropy naftowej, co robi, iż jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, trzymając się na stanie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak obracał się kurs cen ropy naftowej w historie?
Kurs cen ropy na odległości lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do stanu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W sezonie kryzysu gospodarczego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Zaraz po tym nastąpiło jej ustabilizowanie na poziomie ponad 100 USD za baryłkę i wartość zachowała się w okolicach tego etapu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do stanu około 30 USD za baryłkę. W minionych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzroście ceny ropy naftowej można czekać w 2020 roku?
Przewidywanie wzroście wartości w sukcesie ropy naftowej stanowi wyjątkowo skomplikowane. Wartość ropy zależy od niezliczonej liczbie czynników gospodarczych i rozwoju tej branży. Na wartość ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju podaży i popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie ważnym czynnikiem w sukcesie zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, skupiającą się transportem na pełnym świecie. Prosi ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie wymagał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez przejście na paliwa z gorszą zawartością siarki. Przepisy IMO wywołają poprzez ostatnie wielkie obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na produkowany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na opłaty oraz dostępność paliw, których zajmują. Liczy się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie brało rozległy wpływ na międzynarodową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak i na model na wartości biletów lotniczych.

Jak można inwestować w ropę naftową?
Na wartość ropy można odpowiadać na chwila rodzajów, które już stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej dostępne dla deweloperów są kontrakty futures na swobodną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Znane na materiał cen tych kontraktów są przydatne w LYNX w porządku rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te informacje odnośnie kursów zmiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w zagranicznej walucie).

Jak tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co oznacza, że jeden kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza to wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa ma więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niechciane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, gdy było przybyć do realizacji fizycznego dostarczenia.

Drogi i certyfikaty turbo
Drogi i certyfikaty turbo to drugie derywaty dające ci mówić na wahania ceny ropy naftowej. Efekty też możesz oczywiście kupować oraz oferować za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi efektami często handluje się przy zastosowaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może mówić na wartość ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które chodzą w tejże części.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w imprezy ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w imprezy ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować oraz w akcje spółek naftowych, żeby być niezależnym w dziedzinie naftowej. Obecne w zwykły sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale także potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w dziedzinie naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Jako szybko sygnalizowaliśmy: często w sukcesie towarów trendy nie zawsze pozostają pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy potrafią być dużo intensywne. Obecnie trend jest trochę spadkowy. Ale nic takiego jak dobre prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdyby będziemy myśleć, że wyglądania i radości, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, obecnie są za nami, a sprawa jest teraz coraz dużo negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może dobrze się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje dużo możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na naszych giełdach. To gwarantuje naszym klientom wysoki wolumen obrotu i wąski spread.

Niezależnie od tego czy zatrzymujesz się tradingiem, albo istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz użyć z ważnej oferty LYNX, ponieważ gwarantujemy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w porządku rzeczywistym, mając z polskich profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj a z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w obrębie handlu na możliwościach, akcjach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments